Gallo migrante, 150x190 cm, Öl auf Leinwand, 2005

 

Annunciazione, 150x190 cm, Öl auf Leinwand, 2005

 

Esodo 1, 150x190 cm, Öl auf Leinwand, 2005

 

Esodo 2, 150x190 cm, Öl auf Leinwand, 2005

 

Esodo 3, 150x185 cm, Öl auf Leinwand, 2005